$(document).ready(function(){ //导航下拉菜单效果,MetinfoNav($("导航ID或者Class"),导航缺省宽度,1|2|3种效果); MetinfoNav($("#nav li.class1"),0,3); });

2013年11月16日 龙岗区清林小学6班拓展培训

2013年11月16日 龙岗区清林小学6班拓展培训

龙岗区清林小学6班拓展培训活动,于2013年11月6日,在深圳龙岗双龙生态园-兰格拓展专业拓展培训基地开展:真人CS野战
龙岗区,清林小学6班,拓展培训,相片1

龙岗区,清林小学6班,拓展培训,相片2

龙岗区,清林小学6班,拓展培训,相片3

龙岗区,清林小学6班,拓展培训,相片4

龙岗区,清林小学6班,拓展培训,相片5

龙岗区,清林小学6班,拓展培训,相片6

龙岗区,清林小学6班,拓展培训,相片7

龙岗区,清林小学6班,拓展培训,相片8

龙岗区,清林小学6班,拓展培训,相片9

龙岗区,清林小学6班,拓展培训,相片10


1
document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000);
更新时间:2013-11-16 15:44   来源:兰格人拓展培训公司   作者:billyhaha  【打印此页】  【关闭
《兰格人拓展训练》金牌课程推荐
1、魔鬼训练  2、趣味运动会  3、企业内训  4、主题年会  5、企业沙盘  6、列国争霸  7、荒岛求生  8、走火大会
var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3Fdf7168182e9ee66350df1ec85384ce4a' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));